Ο Οργανισμός μας                    Αποστολή                  Όραμα/Στόχοι                 Διοικητικό Συμβούλιο                Μήνυμα Προέδρου     
 Γενικό Σύστημα Υγείας              Νομοθεσία                  Στρατηγική Εφαρμογής         Πρόοδος Υλοποίησης
 Νέα-Ανακοινώσεις           Νέα                    Ανακοινώσεις
 Θέσεις Εργασίας                     Κενές Θέσεις                         Σχέδια Υπηρεσίας
 Προσφορές                    Ανοικτές Προσφορές                 Αρχείο Προσφορών
Εκδόσεις                                Ετήσια Έκθεση
        Ελέγμ. Οικ. Καταστάσεις
        Μελέτη Mercer
Κλινικές Κατευθυντήριες    Οδηγίες (ΚΚΟ)                         Εισαγωγή                           ΚΚΟ ΠΦΥ                       ΚΚΟ ΔΦΥ/ΤΦΥ                    ΚΚΟ εργ/κών εξετάσεων
  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  
 
 

English

      ΟΡΑΜΑ - ΣΤΟΧΟΙ

Το υφιστάμενο Σύστημα Υγείας της Κύπρου χρονολογείται από την εποχή της αποικιοκρατίας και πήρε την σημερινή του μορφή μέσα από δεκαετίες λειτουργίας και εξέλιξης.

Σήμερα, βρισκόμαστε μπροστά σ΄ένα κομβικό σημείο, καθώς η πρόοδος στον τομέα της τεχνολογίας, η γήρανση του πληθυσμού και το υψηλό κόστος των υπηρεσιών υγείας επιτάσσουν την ριζική μεταρρύθμισή του. Αυτή τη μεταρρύθμιση επιδιώκει να επιτύχει ο ΟΑΥ με την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας. Το νέο Σύστημα θα είναι ανθρωποκεντρικό και θα βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της καθολικότητας, τόσο από πλευράς συνεισφοράς όσο και από πλευράς κάλυψης.

Ο ΟΑΥ έθεσε ως στόχο του την εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου και οικονομικά βιώσιμου συστήματος υγείας που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Κύπριου πολίτη για ισότιμη μεταχείριση και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου φροντίδας υγείας, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους και προσφέροντας του την καλύτερη δυνατή φροντίδα υγείας που να αντανακλά τις σύγχρονες αντιλήψεις και πραγματικότητες.

Είναι πεποίθηση του Οργανισμού ότι με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ο στόχος της εφαρμογής Γενικού Συστήματος Υγείας στην Κύπρο θα επιτευχθεί.

 

   

© 2014 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Αρχική Σελίδα | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας