Ο Οργανισμός μας                    Αποστολή                  Όραμα/Στόχοι                 Διοικητικό Συμβούλιο                Μήνυμα Προέδρου     
 Γενικό Σύστημα Υγείας              Νομοθεσία                  Στρατηγική Εφαρμογής         Πρόοδος Υλοποίησης
 Νέα-Ανακοινώσεις           Νέα                    Ανακοινώσεις
 Θέσεις Εργασίας                     Κενές Θέσεις                         Σχέδια Υπηρεσίας
 Προσφορές                    Ανοικτές Προσφορές                 Αρχείο Προσφορών
Εκδόσεις                                Ετήσια Έκθεση
        Ελέγμ. Οικ. Καταστάσεις
        Μελέτη Mercer
Κλινικές Κατευθυντήριες    Οδηγίες (ΚΚΟ)                         Εισαγωγή                           ΚΚΟ ΠΦΥ                       ΚΚΟ ΔΦΥ/ΤΦΥ                    ΚΚΟ εργ/κών εξετάσεων
  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  
 
 

English

       ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α
Τίτλος
Ημερομηνία Προκήρυξης
Τελευταία Μέρα Υποβολής Προσφοράς
Απόφαση ΔΣ
Έκθεση Αξιολόγησης
01/2005
Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον καθορισμό της στρατηγικής εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας και του πλαισίου λειτουργίας του
01/07/2005
29/08/2005
-
-
01/2007
Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ασφάλισης Υγείας στην Κύπρο και την αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσοκομείων
07/03/2007
23/04/2007
-
-
02/2007
Ανάπτυξη, Υλοποίηση, Λειτουργία και Υποστήριξη μιας συνολικής λύσης για το σύστημα πληροφορικής και άλλων επιχειρησιακών διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ασφάλισης Υγείας στην Κύπρο
19/04/2007
22/06/2007
-
-
03/2007
Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για τον υπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Εθνικού Συστήματος Ασφάλισης Υγείας και την ανάπτυξη ενός αναλογιστικού μοντέλου και τον υπολογισμό των εθνικών δαπανών υγείας της Κύπρου
22/06/2007
10/09/2007
-
-
04/2007
Προσφορά για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής του προμηθευτή για την: ¨Ανάπτυξη, Υλοποίηση, Λειτουργία και Υποστήριξη μιας Συνολικής λύσης για το Σύστημα Πληροφορικής και άλλων Επιχειρηματικών Διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ασφάλισης Υγείας στην Κύπρο¨
10/08/2007
19/09/2007
-
-
05/2007
Προσφορά για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής του προμηθευτή για την: ¨Ανάπτυξη, Υλοποίηση, Λειτουργία και Υποστήριξη μιας Συνολικής λύσης για το Σύστημα Πληροφορικής και άλλων Επιχειρηματικών Διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ασφάλισης Υγείας στην Κύπρο¨

21/12/2007

30/01/2008
-
-
01/2008
Προσφορά για την ασφαλιστική κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο προσωπικό του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας

14/08/2008

3/10/2008
-
-
02/2008
Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη στρατηγική επικοινωνίας του ΟΑΥ για την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας στην Κύπρο

6/10/2008

20/11/2008
-
-
03/2008
Προσφορά για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του ΟΑΥ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διάλογου για την ¨Ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη μιας συνολικής για το σύστημα πληροφορικής και άλλων επιχειρηματικών διαδικασιών του Γενικού Συστήματος Υγείας στην Κύπρο¨

29/12/2008

11/02/2009
-
-
03/2009

Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη στρατηγική επικοινωνίας του ΟΑΥ για την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας στην Κύπρο

26/10/2009

10/12/2009
-
-
04/2011

Διαγωνισμός για την Ασφαλιστική Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στο Προσωπικό του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας

07/06/2011

21/07/2011
-
-
01/2015

Διαγωνισμός για την Ασφαλιστική Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στο Προσωπικό του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας

09/01/2015

27/02/2015

 

   

© 2014 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Αρχική Σελίδα | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας