Ο Οργανισμός μας                    Αποστολή                  Όραμα/Στόχοι                 Διοικητικό Συμβούλιο                Μήνυμα Προέδρου     
 Γενικό Σύστημα Υγείας              Νομοθεσία                  Στρατηγική Εφαρμογής         Πρόοδος Υλοποίησης
 Νέα-Ανακοινώσεις           Νέα                    Ανακοινώσεις
 Θέσεις Εργασίας                     Κενές Θέσεις                         Σχέδια Υπηρεσίας
 Προσφορές                    Ανοικτές Προσφορές                 Αρχείο Προσφορών
Εκδόσεις                                Ετήσια Έκθεση
        Ελέγμ. Οικ. Καταστάσεις
        Μελέτη Mercer
Κλινικές Κατευθυντήριες    Οδηγίες (ΚΚΟ)                         Εισαγωγή                           ΚΚΟ ΠΦΥ                       ΚΚΟ ΔΦΥ/ΤΦΥ                    ΚΚΟ εργ/κών εξετάσεων
  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  
 
 

English

      ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

            Σχέδια υπηρεσίας για τις ακόλουθες θέσεις: Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού, Λειτουργού,             Γραμματειακού Λειτουργού και Γραφέα.   

            (Εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύτηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας)


            Γενικός Διευθυντής (Θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής) 

            Διευθυντής (Θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής)

            Ανώτερος Λειτουργός (Θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής)

            Λειτουργός (Θέση πρώτου διορισμού)

            Γραμματειακός Λειτουργός (Θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής)

            Γραφέας (Θέση πρώτου διορισμού)

 

   

© 2014 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Αρχική Σελίδα | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας