Ο Οργανισμός μας                    Αποστολή                  Όραμα/Στόχοι                 Διοικητικό Συμβούλιο                Μήνυμα Προέδρου     
 Γενικό Σύστημα Υγείας              Νομοθεσία                  Στρατηγική Εφαρμογής         Πρόοδος Υλοποίησης
 Νέα-Ανακοινώσεις           Νέα                    Ανακοινώσεις
 Θέσεις Εργασίας                     Κενές Θέσεις                         Σχέδια Υπηρεσίας
 Προσφορές                    Ανοικτές Προσφορές                 Αρχείο Προσφορών
Εκδόσεις                                Ετήσια Έκθεση
        Ελέγμ. Οικ. Καταστάσεις
        Μελέτη Mercer
Κλινικές Κατευθυντήριες    Οδηγίες (ΚΚΟ)                         Εισαγωγή                           ΚΚΟ ΠΦΥ                       ΚΚΟ ΔΦΥ/ΤΦΥ                    ΚΚΟ εργ/κών εξετάσεων
  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  
 
 

English

      ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί Επισκέπτες,

Σας καλωσορίζω στον επίσημο ιστοχώρο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Όπως θα γνωρίζετε, ο Οργανισμός συστάθηκε με βάση το άρθρο 4 του Νόμου 89(Ι)/2001 που προβλέπει για την Εισαγωγή Γενικού Συστήματος Υγείας και για Συναφή Θέματα και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Σκοπός του Οργανισμού είναι η εφαρμογή του ΓεΣΥ, κύριοι άξονες του οποίου είναι:

  •    Η κοινωνική αλληλεγγύη και δικαιοσύνη

  •    Η καθολική ασφάλιση όλων των πολιτών

  •    Η αποτελεσματική και ποιοτική ιατροφαρμακευτική φροντίδα

  •    Η αποδοτική χρήση όλων των πόρων

  •    Η ανταπόκριση στις ανάγκες και ανησυχίες των ασθενών

Μέσω του ιστοχώρου αυτού, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερώνεστε για την πρόοδο της προσπάθειας που καταβάλλεται για την εισαγωγή του Συστήματος καθώς και για τη συναφή κείμενη Νομοθεσία. Στόχος μας είναι να θέσουμε στη διάθεσή σας ένα φιλικό ιστοχώρο μέσω του οποίου θα έχετε τη δυνατότητα έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης για θέματα που άπτονται του ΓεΣΥ.

Ελπίζω ότι στον ιστοχώρο αυτό θα βρείτε χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες για τον Οργανισμό και το σημαντικό ρόλο που καλείται να επιτελέσει. Επιδίωξή μας είναι η συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του ιστοχώρου, με στόχο πάντοτε την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Γι΄αυτό, τα οποιαδήποτε τυχόν κριτικά σχόλια και εισηγήσεις σας είναι ευπρόσδεκτα.


 

   

© 2014 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Αρχική Σελίδα | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας