Ο Οργανισμός μας                    Αποστολή                  Όραμα/Στόχοι                 Διοικητικό Συμβούλιο                Μήνυμα Προέδρου     
 Γενικό Σύστημα Υγείας              Νομοθεσία                  Στρατηγική Εφαρμογής         Πρόοδος Υλοποίησης
 Νέα-Ανακοινώσεις           Νέα                    Ανακοινώσεις
 Θέσεις Εργασίας                     Κενές Θέσεις                      Αποσπάσεις                         Σχέδια Υπηρεσίας
 Προσφορές                    Ανοικτές Προσφορές                 Αρχείο Προσφορών
Εκδόσεις                                Ενημερωτικό Εγχειρίδιο         Ετήσια Έκθεση
        Ελέγμ. Οικ. Καταστάσεις
        Μελέτη Mercer
        Κατάλογοι
Κλινικές Κατευθυντήριες    Οδηγίες (ΚΚΟ)                         Εισαγωγή                           ΚΚΟ ΠΦΥ                       ΚΚΟ ΔΦΥ/ΤΦΥ                    ΚΚΟ εργ/κών εξετάσεων
  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  
 
 

English

      ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

     

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 12/09/2018

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ανακοινώνει τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) κενών θέσεων Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Για περισσότερες λεπτομέρειες (Διαβάστε εδώ).


ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 07/09/2018

Επειδή προκηρύχθηκαν τέσσερις (4) κενές θέσεις Διευθυντή Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και λήφθηκαν αιτήσεις και επειδή στο μεσοδιάστημα έχει επανεκτιμηθεί η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων έχει αποφασιστεί όπως δημοσιευτεί νέα προκήρυξη. Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους πιο κάτω.

Προκήρυξη τεσσάρων (4) κενών θέσεων Διευθυντή

Αίτηση Διορισμού στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

Αποδεκτά τεκμήρια για γνώση Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22557200.


Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν είτε ταχυδρομικώς συστημένες, είτε προσωπικά στα γραφεία του Οργανισμού.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Οκτωβρίου  2018.


ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση πέντε (5) κενών θέσεων Ανώτερου Λειτουργού. Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους πιο κάτω.

Προκήρυξη πέντε (5) κενών θέσεων Ανώτερου Λειτουργού 

Αίτηση Διορισμού στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

Αποδεκτά τεκμήρια για γνώση Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22557200.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν είτε ταχυδρομικώς συστημένες, είτε προσωπικά στα γραφεία του Οργανισμού.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2018.

   

© 2014 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Αρχική Σελίδα | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας