Ο Οργανισμός μας                    Αποστολή                  Όραμα/Στόχοι                 Διοικητικό Συμβούλιο                Μήνυμα Προέδρου     
 Γενικό Σύστημα Υγείας              Νομοθεσία                  Στρατηγική Εφαρμογής         Πρόοδος Υλοποίησης
 Νέα-Ανακοινώσεις           Νέα                    Ανακοινώσεις
 Θέσεις Εργασίας                     Κενές Θέσεις                         Σχέδια Υπηρεσίας
 Προσφορές                    Ανοικτές Προσφορές                 Αρχείο Προσφορών
Εκδόσεις                                Ετήσια Έκθεση
        Ελέγμ. Οικ. Καταστάσεις
        Μελέτη Mercer
Κλινικές Κατευθυντήριες    Οδηγίες (ΚΚΟ)                         Εισαγωγή                           ΚΚΟ ΠΦΥ                       ΚΚΟ ΔΦΥ/ΤΦΥ                    ΚΚΟ εργ/κών εξετάσεων
  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  
 
 

English

      Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες (ΚΚΟ) για εργαστηριακές εξετάσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Οι ΚΚΟ (αλγόριθμοι) για εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν αναπτυχθεί, στηρίζονται σε ευρεία βιβλιογραφική μελέτη και έχουν συνταχθεί μετά από επιστημονική αξιολόγηση και προσαρμογή τους στα δεδομένα της Κύπρου. Απευθύνονται στους επαγγελματίες υγείας στην Κύπρο και σκοπό έχουν να υποβοηθήσουν την παροχή φροντίδας υγείας που να βασίζεται στην τεκμηρίωση, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με παράλληλη μείωση του κόστους.

Αναμένεται ότι οι επαγγελματίες υγείας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα λάβουν σοβαρά υπόψη αυτές τις οδηγίες και θα τις χρησιμοποιήσουν ως υποστηρικτικό εργαλείο. Αναμφίβολα, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον θεράποντα ιατρό και την επιστημονική του κρίση, όπως επίσης και την ευθύνη στη διαχείριση των ασθενών του.

      
                Ανοσολογικές εξετάσεις αυτοάνοσων ρευματολογικών παθήσεων

                       Αυτοαντισώματα_Παρουσίαση

                       Αυτοαντισώματα_Αλγόριθμος ANA

                       Αυτοαντισώματα_Αλγόριθμος ANCA

                       Αυτοαντισώματα_Επεξηγήσεις

                       Εργαστηριακές εξετάσεις στη ρευματολογία_Παρουσίαση

                       Οδηγίες παραπομπής σε ρευματολόγο

                       Παραπεμπτικό πρώιμης φλεγμονώδους αρθρίτιδας

                Προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο του προστάτη

                       Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνος του προστάτη_Παρουσίαση

                       Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του προστάτη_Αλγόριθμος

                Οξεία Νεφρική Βλάβη και Χρόνια Νεφρική Νόσος 

                       Νεφρική βλάβη_Παρουσίαση

                Διάγνωση και παρακολούθηση των διαταραχών λειτουργίας του θυρεοειδούς σε ενήλικες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα                        Υγείας

                       Κατευθυντήριες οδηγίες λειτουργίας θυρεοειδούς_Παρουσίαση

                       Κατευθυντήριες οδηγίες λειτουργίας θυρεοειδούς_Κείμενο

                Έλεγχος μολυσματικών ασθενειών (HIV/AIDS, Ηπατίτιδα Β&C, Φυματίωση, Σύφιλη, Σαλμονέλλα και Παράσιτα)

                       Πρωτόκολλο ελέγχου μολυσματικών ασθενειών_Πίνακας εξεταζομένων

                       Πρωτόκολλο ελέγχου μολυσματικών ασθενειών_Πίνακας Χωρών 

                       Έλεγχος μολυσματικών ασθενειών_Παρουσίαση 

                Γενικές εξετάσεις ρουτίνας σε ασυμπτωματικούς υγιείς ενήλικες από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

                       Εξετάσεις ρουτίνας σε ασυμπτωματικούς υγιείς ενήλικες (προσχέδιο)_Παρουσίαση

                       Σακχαρώδης διαβήτης 2_Ερωτηματολόγιο FINDRISC

                Κατάλογος εργαστηριακών εξετάσεων για τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ)

                       Εργαστηριακές εξετάσεις ΤΑΕΠ

                Άλλο βοηθητικό υλικό

                       Οι λοιμώξεις στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και η θεραπεία τους_Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων 2014             

 

 
Η ανάπτυξη εργαστηριακών αλγορίθμων αποτελεί μια δυναμική διαδικασία, που βασίζεται στην πιο πρόσφατη γνώση για τη συγκεκριμένη ασθένεια. Παρόλο που θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να εμπλουτίζονται και να αναθεωρούνται κάθε τρία χρόνια βάσει της πιο πρόσφατης έρευνας / επιστημονικών δεδομένων, οι συγγραφείς, το ΥΥ και ο ΟΑΥ αποποιούνται κάθε ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα τους, καθώς επίσης και για συνεπαγόμενη λανθασμένη χρήση τους (Αποποίηση Ευθύνης ).

Για επικοινωνία ή οποιαδήποτε σχόλια, παρακαλώ αποτείνεστε στο g.achniotou@hio.org.cy .
       

 

   

© 2014 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Αρχική Σελίδα | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας