Ο Οργανισμός μας                    Αποστολή                  Όραμα/Στόχοι                 Διοικητικό Συμβούλιο                Μήνυμα Προέδρου     
 Γενικό Σύστημα Υγείας              Νομοθεσία                  Στρατηγική Εφαρμογής         Πρόοδος Υλοποίησης
 Νέα-Ανακοινώσεις           Νέα                    Ανακοινώσεις
 Θέσεις Εργασίας                     Κενές Θέσεις                      Αποσπάσεις                         Σχέδια Υπηρεσίας
 Προσφορές                    Ανοικτές Προσφορές                 Αρχείο Προσφορών
Εκδόσεις                                Ενημερωτικό Εγχειρίδιο         Ετήσια Έκθεση
        Ελέγμ. Οικ. Καταστάσεις
        Μελέτη Mercer
        Κατάλογοι
Κλινικές Κατευθυντήριες    Οδηγίες (ΚΚΟ)                         Εισαγωγή                           ΚΚΟ ΠΦΥ                       ΚΚΟ ΔΦΥ/ΤΦΥ                    ΚΚΟ εργ/κών εξετάσεων
  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  
 
 

English

      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

12 Σεπτεμβρίου 2018: Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ανακοινώνει τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) κενών θέσεων Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ).
7 Σεπτεμβρίου 2018: Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη τεσσάρων (4) κενών θέσεων Διευθυντή Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ).
17 Αυγούστου 2018: Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ανακοινώνει την προκήρυξη τεσσάρων (4) κενών θέσεων Διευθυντή Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ).
17 Αυγούστου 2018: Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ανακοινώνει την προκήρυξη πέντε (5) κενών θέσεων Ανώτερου Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ).
04 Ιουλίου 2018: Δελτίο τύπου «Δημόσια Διαβούλευση για τα Προσχέδια Κανονισμών για τους προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς-Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης.»(Διαβάστε εδώ).
28 Iουνίου 2018: Δελτίο Τύπου "Δημόσια Διαβούλευση για τα Προσχέδια Κανονισμών για τους Προσωπικούς και Ειδικούς Ιατρούς-Αντικατάσταση Παραρστημάτων (Διαβάστε εδώ). Επισυνάπτονται τα προσχέδια των Kανονισμών με τα νέα Παραρτήματα: "οι περι Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018 " (Διαβάστε εδώ), "οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018" (Διαβάστε εδώ) και "Περί ΓεΣΥ Καν Ειδικού Ιατρού-Νέο Παράρτημα ΙΙ Καν 5-κατάλογοι ιατρικών πράξεων ή δραστηριοτήτων " (Διαβάστε εδώ) .
26 Iουνίου 2018: Δελτίο Τύπου Δημοσιογραφικής Διάσκεψης του Οργανισμού 26.06.18, με αφορμή την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) σε λιγότερο από ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 2019, και την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης για τα προσχέδια των Κανονισμών για τους Προσωπικούς και Ειδικούς Ιατρούς (Διαβάστε εδώ).
15 Ιουνίου 2018: Ο ΟΑΥ παρέχει την ευκαιρία για καλοκαιρινή απασχόληση (internship) σε φοιτητές, με βάση το σχέδιο για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τον έλεγχο και αποδοχή παραδοτέων του Συστήματος Πληροφορικής του (Διαβάστε εδώ). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση συμμετοχής (Διαβάστε εδώ) μέχρι και τις 22.6.2018.
15 Ιουνίου 2018: Δελτίο τύπου «Δημόσια Διαβούλευση για τα Προσχέδια Κανονισμών για τους Προσωπικούς και Ειδικούς Ιατρούς» (Διαβάστε εδώ). Επισυνάπτονται τα εν λόγω προσχέδια: «οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018» (Διαβάστε εδώ) «οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018» (Διαβάστε εδώ) και « οι περί ΓεΣυ Καν Ειδικού Ιατρού-Παράρτημα II Καν 5-κατάλογοι ιατρικών πράξεων ή δραστηριοτήτων» (Διαβάστε εδώ) .
25 Μαΐου 2018 : Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ανακοινώνει την προκήρυξη δεκατεσσάρων (14) κενών θέσεων Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ).

23 Φεβρουαρίου 2018: Ανακοίνωση για «Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση, στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 7/3/2018)» Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας γνωστοποιεί την ανάγκη για απόσπαση αριθμού μονίμων υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία και σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων στους πιο κάτω συνδέσμους:

20 Σεπτεμβρίου 2017: Δελτίο τύπου «Δημόσια Διαβούλευση για τα Προσχέδια Κανονισμών» (Διαβάστε εδώ). Επισυνάπτονται τα εν λόγω προσχέδια: «οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (συμπληρωμή, μέγιστη συμπληρωμή, συνεισφορά Ι και συνεισφορά ΙΙ) Κανονισμοί του 2017» (Διαβάστε εδώ) και «οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Διαδικασία είσπραξης, καταβολής και παρακράτησης των εισφορών) Κανονισμοί του 2017» (Διαβάστε εδώ).
16 Ιουνίου 2017: Δελτίο τύπου σχετικά με την ψήφιση του τροποποιητικού νομοσχεδίου για το ΓεΣΥ(Διαβάστε εδώ), και ενημερωτικό δίλεπτο βίντεο για το ΓεΣΥ (πατήστε εδώ).
30 Μαρτίου 2017: Με αφορμή την υπογραφή του Συμβολαίου για την Ανάπτυξη, Υλοποίηση, Λειτουργία και Υποστήριξη μιας Συνολικής Λύσης για το Σύστημα Πληροφορικής και άλλων Επιχειρησιακών Διαδικασιών του Γενικού Συστήματος Υγείας στην Κύπρο, ο ΟΑΥ παραχώσησε Δημοσιογραφική Διάσκεψη. Σχετικά έγγραφα: Δελτίο Τύπου (Διαβάστε εδώ), ομιλία του Προέδρου του ΔΣ (Διαβάστε εδώ), υλικό σχετικό με το Σύστημα Πληροφορικής (Διαβάστε εδώ), και Ενημερωτικό Εγχειρίδιο για το ΓεΣΥ (Διαβάστε εδώ).
09 Δεκεμβρίου 2016: Με αφορμή την ανακοίνωση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου που δημοσιεύτηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2016, ο ΟΑΥ εξέδωσε δελτίο τύπου (Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ).
13 Οκτωβρίου 2016: Σε σχέση με το θέμα που αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη, Υλοποίηση, Λειτουργία και Υποστήριξη μιας Συνολικής Λύσης για το Σύστημα Πληροφορικής και άλλων Επιχειρηματικών Διαδικασιών του Γενικού Συστήματος Ασφάλισης Υγείας στην Κύπρο» ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) εξέδωσε δελτίο τύπου (Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ).
24 Νοεμβρίου 2015: Με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο αναφορικά με την ακολουθούμενη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου του διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη, Υλοποίηση, Λειτουργία και Υποστήριξη μιας Συνολικής Λύσης για το Σύστημα Πληροφορικής και άλλων Επιχειρησιακών Διαδικασιών του Γενικού Συστήματος Υγείας στην Κύπρο», ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) εξέδωσε δελτίο τύπου (Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ).
04 Σεπτεμβρίου 2015: Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικά με την απόφαση του ΔΣ του ΟΑΥ όπως η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου του διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη, Υλοποίηση, Λειτουργία και Υποστήριξη μιας Συνολικής Λύσης για το Σύστημα Πληροφορικής και άλλων Επιχειρησιακών Διαδικασιών του Γενικού Συστήματος Ασφάλισης Υγείας στην Κύπρο», προχωρήσει στο τρίτο και τελευταίο της στάδιο, αυτό της πρόσκλησης υποβολής προσφορών από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ).
08 Απριλίου 2015: Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα στον Τύπο αναφορικά με τοποθετήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για την καθυστέρηση στην υλοποίηση του Συστήματος Πληροφορικής του ΓεΣΥ, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) εξέδωσε δελτίο τύπου (Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ).
31 Μαρτίου 2015: Με αφορμή τη νέα αδόκιμη επίθεση που εξαπέλυσε χθες από τηλεοράσεως ο Υπουργός Υγείας εναντίον του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), ο ΟΑΥ εξέδωσε δελτίο τύπου (Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ).
27 Μαρτίου 2015: Με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Υγείας με τις οποίες καταλογίζει τεράστιο μερίδιο ευθύνης στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για τη νέα αναβολή στην έναρξη της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας, ο ΟΑΥ εξέδωσε δελτίο τύπου (Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ).
30 Ιανουαρίου 2015: Με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο αναφορικά με το ενδεχόμενο νέας αναβολής των χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής του ΓεΣΥ σύμφωνα με τα οποία επιρρίπτονται ευθύνες στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), ο ΟΑΥ εξέδωσε δελτίο τύπου (Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ).
20 Ιανουαρίου 2015: Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικά με το προσχέδιο του τροποποιητικού νομοσχεδίου για το ΓεΣΥ (Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ).
12 Σεπτεμβρίου 2014: Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2014 αναφορικά με τις σκοπούμενες ριζικές αλλαγές στη φιλοσοφία του τροποποιητικού νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Γενικού Συστηματος Υγείας (Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ).
16 Μαΐου 2014: Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου (Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ).
06 Μαΐου 2014: Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου(Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ).
04 Απριλίου 2014: Επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Δρα Φ. Πατσαλή στον ΟΑΥ (Για να διαβάσετε σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ).
29 Οκτωβρίου 2013:Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικά με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, για σκοπούς ενημέρωσης του κάθε ενδιαφερομένου, της Επικαιροποιημένης Αναλογιστικής Μελέτης του οίκου Mercer (Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ).
30 Ιουλίου 2013: Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ Γ. Ομήρου στον ΟΑΥ (Για να διαβάσετε σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ).
29 Ιουλίου 2013: Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικά με τα αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης του οίκου Mercer Co για την εφαρμογή και την οικονομική βιωσιμότητα του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) στην Κύπρο (Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ).
23 Μαρτίου 2012: Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρία υπό την προεδρία του κ. Βάσου Σιαρλή (Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ).
9 Μαΐου 2011: Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, αναφερόμενος σε δημοσίευμα της εφημερίδας "Φιλελεύθερος", με τίτλο «Εγκλωβιστήκαμε σε ένα στενόμυαλο ΓεΣΥ», ημερομηνίας 8 Μαΐου 2011, εξέδωσε ανακοίνωση (Για να διαβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ).
03 Μαΐου 2011: Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα της εφημερίδας "Φιλελεύθερος", με τίτλους «Έκθεση-σοκ για ΓεΣΥ» και «Έξι φορές άλλαξαν το πόρισμα», ημερομηνίας 29 και 30 Απριλίου 2011 αντίστοιχα, εξέδωσε ανακοίνωση (Για να διαβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ).
10 Μαρτίου 2011: Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, αναφερόμενος σε πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου, εξέδωσε Δελτίο Τύπου στο οποίο απορρίπτει τους ισχυρισμούς που αμφισβητούν τη βιωσιμότητα του ΓεΣΥ. Για λεπτομέρειες πατήστε εδω.

           

   

© 2014 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Αρχική Σελίδα | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας