Ο Οργανισμός μας                    Αποστολή                  Όραμα/Στόχοι                 Διοικητικό Συμβούλιο                Μήνυμα Προέδρου     
 Γενικό Σύστημα Υγείας              Νομοθεσία                  Στρατηγική Εφαρμογής         Πρόοδος Υλοποίησης
 Νέα-Ανακοινώσεις           Νέα                    Ανακοινώσεις
 Θέσεις Εργασίας                     Κενές Θέσεις                      Αποσπάσεις                         Σχέδια Υπηρεσίας
 Προσφορές                    Ανοικτές Προσφορές                 Αρχείο Προσφορών
Εκδόσεις                                Ενημερωτικό Εγχειρίδιο         Ετήσια Έκθεση
        Ελέγμ. Οικ. Καταστάσεις
        Μελέτη Mercer
        Κατάλογοι
        Κατάλ. Δραστηριοτήτων
        Αποτελ. Εξετάσεων
Κλινικές Κατευθυντήριες    Οδηγίες (ΚΚΟ)                         Εισαγωγή                           ΚΚΟ ΠΦΥ                       ΚΚΟ ΔΦΥ/ΤΦΥ                    ΚΚΟ εργ/κών εξετάσεων
  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  
 
 

English

      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 13/10/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 14 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήγαγε στις 13 Οκτωβρίου 2018 για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Επιτυχών στη γραπτή εξέταση, θεωρείται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε συνολική γενική βαθμολογία, κατά μέσο όρο, 50% τουλάχιστον καθώς και 50% τουλάχιστον στο κάθε ένα από τα επί μέρους τεστ της γραπτής εξέτασης.

Επισημαίνεται ότι η τελική απόφαση για την υποψηφιότητα των επιτυχόντων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ο οποίος θα εξετάσει κατά πόσον αυτοί ικανοποιούν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων, τις απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης.

Πίνακας 1: Κωδικός θέσεως 3ΓΛ-ΟΑΥ - Επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης

Πίνακας 2: Κωδικός θέσεως 3ΓΛ-ΟΑΥ - Αποτυχόντες

Πίνακας 3: Κωδικός θέσεως 2Ν-ΟΑΥ - Επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης

Πίνακας 4: Κωδικός θέσεως 2Ν-ΟΑΥ - Αποτυχόντες

Πίνακας 5: Κωδικός θέσεως 2Λ-ΟΑΥ - Επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης

Πίνακας 6: Κωδικός θέσεως 2Λ-ΟΑΥ - Αποτυχόντες

Πίνακας 7: Κωδικός θέσεως 2ΟΙΣ-ΟΑΥ - Επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης

Πίνακας 8: Κωδικός θέσεως 2ΟΙΣ-ΟΑΥ - Αποτυχόντες

Πίνακας 9: Κωδικός θέσεως 3ΗΥ-ΟΑΥ - Επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης

Πίνακας 10: Κωδικός θέσεως 3ΗΥ-ΟΑΥ - Αποτυχόντες

Πίνακας 11: Κωδικός θέσεως 1Ι-ΟΑΥ - Επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης

Πίνακας 12: Κωδικός θέσεως 1Ι-ΟΑΥ - Αποτυχόντες

Πίνακας 13: Κωδικός θέσεως 2Φ-ΟΑΥ - Επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης

Πίνακας 14: Κωδικός θέσεως 2Φ-ΟΑΥ - Αποτυχόντες

   

© 2018 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Αρχική Σελίδα | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας